12/38

Vizuální identita senátora Zdeňka Hraby

K
Senátor Zdeněk Hraba
R
2019–20
A
Jana Martinásková
Michal Anelt
Po úspěšné realizaci vizuální identity právní kanceláře Hraba&Consortes nám byl svěřen i jednotný vizuální styl nově zvoleného senátora Zdeňka Hraby. Jednoduchá typografická značka s detailem trikolóry u svislého tahu písmene A umožňuje další rozpracování, a to jak svou barevností, tak přesným členěním ploch. Autorkou sady fotografií, které tvoří nedílnou součást vizuálního stylu, je Anička Šolcová.
album/Products_Model_Product/86/HRABA_Senator_logo-1.jpg
album/Products_Model_Product/86/HRABA_Senator_logo-2.jpg
[album/Products_Model_Product/86/HRABA_Senator_merkantilie.jpg]
[album/Products_Model_Product/86/HRABA_Senator_logo-3.jpg]
[album/Products_Model_Product/86/HRABA_Senator_logo-4.jpg]
[album/Products_Model_Product/86/HRABA_Senator_logo-5.jpg]

Nová webová prezentace

Nová webová prezentace pro pana senátora (www.zdenekhraba.cz) pak plně  vychází z nastavených parametrů vizuální identity, kterou jsme pro něj v roce 2019 připravovali.

[album/Products_Model_Product/86/HRABA-senator_web.jpg]
[album/Products_Model_Product/86/HRABA-senator_web_prehled-stran.jpg]