11/38

Vertical group

K
Vertical DI
R
2019–20
A
Michal Anelt,
tým S&S
Jednotný vizuální styl skupiny Vertical zaobírající se sběrem vizuálních dat nejen prostřednictvím dronů, jejich analýza i aplikovaná řešení.
[album/Products_Model_Product/119/Vertical_DI_logo_4c_inv_B.jpg]
[album/Products_Model_Product/119/Vertical_DI_logo_4c_pos.jpg]
[album/Products_Model_Product/119/Vertical_DI_logo_4c_pos_G.jpg]
[album/Products_Model_Product/119/Vertical_CI_hl_pap.jpg]
[album/Products_Model_Product/119/Vertical_CI_komplimentky_vizitky.jpg]
[album/Products_Model_Product/119/Vertical_letak.jpg]
[album/Products_Model_Product/119/Vertical_IMAGES_logo_4c_inv_Y.jpg]
[album/Products_Model_Product/119/Vertical_IMAGES_logo_4c_pos.jpg]
[album/Products_Model_Product/119/Vertical_IMAGES_logo_4c_inv_B.jpg]
[album/Products_Model_Product/119/Vertical_roll-up_dvojice.jpg]
[album/Products_Model_Product/119/Vertical_XR_logo_4c_inv_B.jpg]
[album/Products_Model_Product/119/Vertical_XR_logo_4c_pos.jpg]
[album/Products_Model_Product/119/Vertical_XR_logo_4c_pos_C.jpg]
[album/Products_Model_Product/119/Vertical_CI_obalky_razitka.jpg]