Škola Sofie
Škola Sofie
ŠKOLA SOFIE, O.P.S. 2017–19
Přírodovědecká fakulta UK
Přírodovědecká fakulta UK
PřF UK 2016–18
Týden vědy a techniky
Týden vědy a techniky
Akademie věd ČR 2017–19
KRD
KRD
KRD 2016–19
Moravská poctivá
Moravská poctivá
Poctivá moravská 2016–19
Hraba & Consortes
Hraba & Consortes
Hraba & Consortes, advokátní kancelář 2016–18
MUF-Pro
MUF-Pro
MUF-Pro s.r.o. 2015–2018
ICE
ICE
ICE – industrial services, a.s. 2015–17
SVT Park
SVT Park
Strojírenský vědeckotechnický
park s.r.o.
2015–17
Černý, Rambousek & Černá
Černý, Rambousek & Černá
Černý, Rambousek a Černá
advokáti
2013–19
1/2