12/12

Přírodovědecká fakulta UK

K
PřF UK
R
2016–18
A
Jana Hrnčířová Sýsová
Maruška Adamová
Michal Anelt
V letech 2016–17 jsme pracovali na novém znaku pro Přírodovědeckou fakultu UK. V rámci zadání bylo nutné dodržet závazná pravidla Univerzity pro tvorbu znaků jednotlivých fakult, nicméně po obsahové stránce, i co do možností zpracování, jsme měli docela volnou ruku. Celofakultním hlasováním byl nakonec z řady návrhů zvolen motiv lipového stromu rostoucí z půdy stylizované do podoby otevřené knihy.
[album/Products_Model_Product/38/01a.png]
[album/Products_Model_Product/38/01b.png]
[album/Products_Model_Product/38/02.png]
[album/Products_Model_Product/38/03.jpg]