7/28

Muzeum Říčany

K
Muzeum Říčany
R
2019–20
A
Michal Anelt
tým S&S
[album/Products_Model_Product/116/01_logo-B.jpg.jpg]
[album/Products_Model_Product/116/01_logo-C.jpg.jpg]
[album/Products_Model_Product/116/01_logo-A.jpg.jpg]

Rebranding od srdce a s úměvem

Od léta 2019 jsme s MŘ pracovali na jeho novém vizuálním stylu. A nebylo to vůbec snadné! Muzeum ale přistoupilo ke své nové identitě opravdu zodpovědně a velmi pečlivě si pojmenovalo principy, které by měla zohlednit. Základem je úplně odlišný pohled na funkci, kterou muzeum v Říčanech plní. Není to jen prostá budova, statické expozice, nudné archivy. V pojetí MŘ je to především Prostor pro moderní vzdělávání – nejen v budovách, ale i v přírodě či městském prostoru. Muzeum tak funguje jako živé místo, kde se setkávají lidé i jejich myšlenky a názory. Prostor, kde něco nového může poznat nebo se naučit dítě i dospělý. Prostor pro formální i neformální vzdělání žáka i učitele.

Muzeum je ale také pevně spjaté s lokalitou, kde se nachází. Zajímá se o její historii, současnost i budoucnost. O vývoj společenský, krajiný, přírodovědný i ekonomický. Chce o tento prostor pečovat, chce definovat cestu, jak jej zachovat i pro další generace a to nejen díky principům udržitelného rozvoje a odpovědného životního stylu. Zkrátka, MŘ je malé muzem velkého záběru, lokální centrum třetího tisíciletí, a my jsme se to pokusili do nového vizuálního stylu tak trochu propašovat .-)

[album/Products_Model_Product/116/01_2.jpg]
[album/Products_Model_Product/116/Muzeum-ricany_mock-up_vstupenky-placky-taska.jpg]
[album/Products_Model_Product/116/Muzeum-ricany_mock-up_merkantilie.jpg]

Hravá typografie, na papíře, webu i fasádě

Při konstrukci loga jsme vycházeli z původního znaku muzea v podobě gotické minusky "m", kterou jsme doplnili o středovou misku a háček, který navazuje na písmeno Ř v komunikaci města Říčany. Spojením těchto prvků nám vyšlo jednoduché geometrické srdce, které koresponduje s nadšením lidí, kteří v muzeu pracují. A úsměv uvnitř vyjadřuje pocit a náladu, které by si návštěvníci měli z muzea odnášet. Základní srdce je doplněné typografickou částí rozdělenou hravě do tří řádků, což skvěle rozšiřuje možnosti jejího dalšího rozpracování.

Hravost je vlastně hlavní myšlenkou, kterou jsme se snažili do nového vizuálního stylu dostat. Rozložení prvků na jednotlivé elementy umožňuje vždy jinou, přitom však konzistentní kompozici, která se dá dále rozšiřovat pomocí fotografií či ručně kreslených elementů. Tak vznikli i hrdinové – postavičky založené na půdorysu srdce, doplněné kreslenými elementy, které zosobňují celou řadu muzejních témat. Historickým dobýváním hradu počínaje, přes vichřice či cestu ze školy až po dobývání vesmíru. Důležitou součástí komunikace je také vtipná a neformální textace. Aplikace vizuálního stylu pokrývají celé spektrum výstupů – objevují se v interiérech i exteriérech budov, řeší se jimi orientační systém, plakáty, schematické mapky, bannery či zbrusu nový čtvrtletní program. Pokud budete mít cestu kolem, určitě se v Muzeu Říčany zastavte. Stojí to určitě za to!

[album/Products_Model_Product/116/exterier_02.jpg]
[album/Products_Model_Product/116/exterier_01.jpg]
[album/Products_Model_Product/116/MR_triko.jpg]
[album/Products_Model_Product/116/pracovna-depozitar.jpg]
[album/Products_Model_Product/116/Vizualizace-interieru_02.jpg]
[album/Products_Model_Product/116/Vizualizace-interieru_01.jpg]
[album/Products_Model_Product/116/MR_letak_mockup.jpg]