Works4FUN jsou projektem, který kombinuje pomoc neziskovým organizacím, spolkům či jednorázovým akcím s naší chutí po funkčním designu. Nechte nás podílet se na něčem užitečném a přihlašte svůj projekt!

několikrát do roka vybíráme z vašich přihlášených projektů a zadání jednu realizaci, jež následně připravujeme bez nároku na honorář. to znamená, že veškerá naše činnost – kreativní řešení, design, dtp práce či předtisková příprava – je v rámci tohoto projektu zdarma. Platíte tak pouze za případné produkční náklady třetích stran, které se
v souvislosti s realizací mohou objevit (doprava, foto, tisk, apod.)

Vybíráme vždy ten projekt, který nám svým zaměřením, rozsahem či získanou mediální publicitou bude připadat nejlepší.

Zařazení vašeho projektu do Works4FUN podmiňuje splnění pouze těchto tří základních podmínek:

1. neziskovost / sdružení nebo instituce, která projekt zastřešuje, či akce sama, musí mít zcela transparentní neziskový charakter.

2. čas / čas potřebný pro realizaci projektu musí být volný nebo minimálně jeden měsíc po datu uzavření příslušného kola.

3. kvalita zadání / pro korektní výběr potřebujeme mít k dispozici maximum informací. zajímá nás nejen obecný popis celé akce, ale především její určení, charakter, mediální pozornost a samozřejmě její usazení v širším časovém horizontu.

[works4fun-picture.png]

uzávěrka aktuálního kola je 10/09/2014!

kompletní informace o vašich projektech zasíleje prosím VE FORMÁTECH .DOC nebo.PDF na info(at)sansserif.cz. do předmětu zprávy nezapomeńte zadat název „Works4FUN“ s datem uzávěrky aktuálního kola.