Křehká síla skla / Fragile power of glass


graficky a zčásti i produkčně jsme realizovali aukční výstavu společnosti dorotheum s názvem "křehká síla skla". kromě klasického aukčního katalogu (v netradičním formátu) jsme pracovali také na grafické úpravě samotné výstavy, inzerce i dalších doplňujících adaptací. unikátní prostor ziba stejně jako vystavená díla byly důstojnými reprezentanty fascinujícího světa českého skla a sklářského umění.

Více