Open Society Fund – Výroční zpráva 2014


v rámci projektu works4fun jsme připravili novou Výroční zprávu pro Nadaci Open Society Fund Praha. nechtěli jsme vytvořit klasický (a nudný) materiál, který putuje v lepším případě rovnou do krabice ve spodní části knihovny. proto podtitul "Máme pro vás noviny!", proto formát novinového magazínu, proto kresby a velmi zajímavý obsah. a proto zřejmě dobrá odezva od všech, kterým se dostala do ruky. jsme rádi za klienty, jako je OSF!

Více