Ppa Pavel Týbl | Sans & Serif
[sas_team.jpg]


pavel týbl /*1989/ – GRAFICKý DESIGNÉR

STUDENT ústavu umění a designu západočeské university v plzni. STÁŽ V S&S V ROCE 2010.