[Lide%20S%26S/katka_vratna.jpg]


kateřina vrátná /*1977/ – GRAFICKÁ DESIGNÉRKA

Po absolvování Fakulty humanitních věd UK (1998–2003) se nechala zlákat oborem, který ji zcela pohltil – grafickým designem. prošla na různých pozicích několika studii
a agenturami (Najbrt, Firefly Branding, Jennings a.s.). Kromě grafiky ještě s radostí fotografuje svými oblíbenými přístroji (Lomo, Diana, Mamiya a Praktica). V S&S OD ROKU 2012.