[Lide%20S%26S/kamil_knotek_2.jpg]


kamil knotek /*1978/ – grafický designÉr

absolvent Výtvarné školy Václava Hollara. prošel několika grafickými studii a reklamními agenturami na pozicích grafik
a art director (Futura, antea, Smart Point). specializuje se na komplexní realizace katalogů a kampaně. Mezi jeho přednosti patří profesní čistota a pečlivost sazby, nápaditost při návrhu kampaní a náročné fotomontáže. v s&s od roku 2006.