[Lide%20S%26S/martina_ham.jpg]


MARTINA HAMOUZOVÁ /*1981/ – GRAFICKÁ DESIGNÉRKA

VYSTUDOVALA FAKULTU UMĚNÍ A DESIGNU V ÚSTÍ NAD LABEM SE STÁŽEMI NA VŠVU V BRATISLAVĚ A NA FHD V DÜSSELDORFU. V S&S SE V LETECH 2008–2010 SPECIALIZOVALA NA ŘEŠENÍ FIREMNÍ IDENTITY, MAGAZÍNY A ONTRADE & OFFTRADE KAMPANĚ.