[Lide%20S%26S/katka_pavlova.jpg]


KATeřina PAVLOVÁ-ZACHAROVÁ /*1978/ – GRAFICKÁ DESIGNÉRKA

VYSTUDOVALA GRAFICKÝ A OBALOVÝ DESIGN NA VOŠ VE ŠTĚTÍ. BĚHEM SVÉ KARIÉRY PROŠLA NĚKOLIKA STUDII NA POZICÍCH GRAFICKÝ DESIGNÉR, ART DIRECTOR. SPECIALIZUJE SE NA OBALOVÝ DESIGN, PŘEDEVŠÍM NA 3D promo MATERIÁLY (ONTRADE I OFFTRADE), dále pak na řešení korporátních tiskovin a magazínů. V S&S v letech 2007–12.