[Lide%20S%26S/dan_korcak.jpg]


DAN KORČÁK /*1984/ – GRAFICKÝ DESIGNÉR

ABSOLVENT GRAFICKÉHO DESIGNU NA ZÁPADOČESKÉ UNIVERSITĚ
V PLZNI (2007–10). VŠESTRANNÝ UNIVERSÁL S CITEM PRO DETAIL SE SPECIALIZACÍ NA LOGOTYPY, UCELENÉ VIZUÁLNÍ STYLY ČI MAGAZÍNY. JEHO KREATIVNÍ POTENCIÁL TRYSKal V SANS&SERIF v letech 2010–12.