[Lide%20S%26S/anicka.jpg]


anna Šolcová /*1982/ – produkce & office

produkční a office managerka, ale především výborná fotografka. nyní na mateřské dovolené. V S&S V LETECH 2010–11.