Právní ujednání

veškerý textový i obrazový obsah internetové prezentace Sans&serif je duševním vlastnictvím společnosti sans&serif, v.o.s. a je chráněn příslušnými právními předpisy platného právního řádu české republiky, případně jemu nadřazených.

Je proto zakázáno tento obsah poskytovat dalším osobám (fyzickým i právnickým), reprodukovat, kopírovat či jinak dále šířit. některé části tohoto obsahu mohou mít povahu autorského díla. Pokud tomu tak je, je tento obsah chráněn autorským zákonem. Jakékoli zneužití autorských práv společnosti Sans&Serif, v.o.s. je nepřípustné a jejich porušení bude řešeno v souladu s platnými právními normami.

v souvislosti s prohlížením či další funkčností těchto stránek nejsou společností sans&serif vyžadovány ani uchovávány žádné informace podléhající zákonu o ochraně osobních informací podle zákona č. 101/2000 Sb.